Каталог: алфавітний

Нові надходження

Статистика відвідувань

Сьогодні візитів : 17070
Візитів за тиждень : 49238
Візитів за місяць : 125760
Кількість документів в електронній бібліотеці : 14048
Видання, представлені у колекції, присвячені загальним питанням літератури як одного з основних видів мистецтва. Матеріали ілюструють теорію та історію літератури в цілому і в окремі періоди, жанрове та стилістичне розмаїття літературних творів.
Крымский, Агафангел Ефимович. Филология и погодинская гипотеза [Електронна копія] : дает ли филология малейшие основания поддерживать гипотезу г. Погодина и г. Соболевского о галицко-волын. происхождении малоруссов? : [гл.] I-IV : разбор общ. ист.-филол. данных и обзор письм. памятников старокиев. / А. Е. Крымскій. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 31,9 Мб). — Київ : Тип. Император. ун-та св. Владимира АО Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Крымский А. Е. Филология и погодинская гипотеза : дает ли филология малейшие основания поддерживать гипотезу г. Погодина и г. Соболевского о галицко-волын. происхождении малоруссов? : [гл.] I-IV : разбор общ. ист.-филол. данных и обзор письм. памятников старокиев. / А. Е. Крымскій. — Київ : Тип. Император. ун-та Св. Владимира АО Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. — XXXVI, 113, [2] с.

Т. Г. Шевченко, 1814–1861 [Електронна копія] : до 125-річчя з дня народж. великого укр. поета-революціонера / Нар. комісаріат освіти УРСР, Книжкова палата УРСР ; [за ред. М. М. Фельдштейна]. — Електрон. текст. дані. — Харків : Кн. палата УСРР, 1939 (Харків: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2023). [Ч. 1] : Бібліографічний покажчик статей та рецензій, вміщених у періодичній пресі УРСР за 1938-39 рр. / [склали: О. Чигаєва, О. Нікітіна, Н. Косенко]. — Електрон. текст. дані (1 файл : 2,48 Мб). — 1939 (Харків: ХОУНБ, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в ХОУНБ: Т. Г. Шевченко, 1814–1861 : до 125-річчя з дня народж. великого укр. поета-революціонера. [Ч. 1] : Бібліографічний покажчик статей та рецензій, вміщених у періодичній пресі УРСР за 1938-39 рр. / Нар. комісаріат освіти УРСР, Книжкова палата УРСР ; [склали: О. Чигаєва, О. Нікітіна, Н. Косенко]. — Харків : Кн. палата УСРР, 1939. – 32 с.

Хрестоматія по укpаїнській літеpатуpі [Електронна копія] : для наpодніх вчителів, шкіл учительських та сеpедніх і для самоосвіти / зложили М. Сумцов і М. Плевако пpи участі Д. Багалія. — Електрон. текст. дані (1 файл : 91,6 Мб). — [Харків] : Вид-во ”Союз” Хаpків. Кpедит. Союзу Кооперативів, 1918 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). —(Шкільно-педагогічна бібліотека / під pед. Д. Г. Панадіаді і О. H. Синявського). Ч. 1 : Народня словесність і стаpа літеpатуpа (XI-XVIII століття). — Електрон. текст. дані (1 файл : 73,9 Мб). — 1918 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Хрестоматія по укpаїнській літеpатуpі : для наpодніх вчителів, шкіл учительських та сеpедніх і для самоосвіти / зложили М. Сумцов і М. Плевако пpи участі Д. Багалія. — [Харків] : Вид-во ”Союз” Хаpків. Кpедит. Союзу Кооперативів, 1918. — 152 с. – (Шкільно-педагогічна бібліотека / під pед. Д. Г. Панадіаді і О. H. Синявського).