Каталог: алфавітний

Нові надходження

Статистика відвідувань

Сьогодні візитів : 825
Візитів за тиждень : 7043
Візитів за місяць : 531167
Кількість документів в електронній бібліотеці : 13934
ГоловнаЕтнографіяМатеріальна культура
Анотація: Кустарні промисли – це неземлеробські промисли селян по обробці сировини з метою отримання прибутку від продажу своїх виробів на ринку. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вони були невід’ємною частиною селянського господарства. З початком індустріалізації кустарний спосіб виробництва пішов на спад і невдовзі практично припинив існування. Питання про місце і роль кустарних промислів у селянському господарстві порушувалося істориками неодноразово, та й сьогодні ця тема видається науковцям актуальною. Харківське губернське земство у дорадянський період і місцеве статистичне бюро в 1920-і роки проводили велику роботу по вивченню кустарних промислів, результатом чого стала ціла низка видань з цієї теми. Це видання Харківської губернської земської управи містить стислий статистичний нарис і таблиці підрахунку кустарів Харківської губернії по волостям і повітам на 1912 рік.
Бібліографічний опис:
Кустарные промыслы в Харьковской губернии по данным изследования 1912 года [Електронна копія] / Харьков. губерн. земская управа, Отд. текущей статистики. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 37,3 Мб). — Харьков : Товарищество «Печатня С. П. Яковлева», 1913 (Харьков: ХГНБ им. В. Г. Короленка, 2014).

Оригінал друкованого документу зберігається в ХДНБ ім. В. Г. Короленка: Кустарные промыслы в Харьковской губернии по данным изследования 1912 года / Харьков. губерн. земская управа, Отд. текущей статистики. — Харьков : Товарищество ”Печатня С. П. Яковлева”, 1913. – 37 с.

 
© Copyright elib.nlu.org.ua 2023 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого