Каталог: алфавітний

Нові надходження

Статистика відвідувань

Сьогодні візитів : 540
Візитів за тиждень : 46052
Візитів за місяць : 211464
Кількість документів в електронній бібліотеці : 14064
Про проект

              Затверджено:

                                       наказ Міністерства культури України

                                         від «29» листопада 2011 р. №1094/0/16-1

 

Концепція нового інтегрованого ресурсу - електронної бібліотеки

«Культура України»

 

 

Мета концепції

 

  Концепція нового інтегрованого ресурсу – електронної бібліотеки «Культура України» має на меті обґрунтування основних напрямів розвитку і принципів організації електронної бібліотеки «Культура України» (далі - ЕБ).

  Концепція, визначає основні вимоги до формування ЕБ, є основою для розробки профілю її комплектування, визначення пріоритетів при відборі видань для переведення їх в електронну форму, вирішення технологічних проблем.

  ЕБ орієнтована на широкі кола користувачів і вирішує наступні задачі:

-просвітницьку, в рамках якої формуються колекції, направлені на поширення знань про культуру України;

-наукову, направлену на сприяння глибокому вивченню теми (предмету) науковцями і фахівцями в області суспільних і гуманітарних дисциплін;

-довідкову, направлену на необхідність задоволення потреби в інформації з питань культури.

 

Актуальність проблеми

 

  Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» визначає концептуальні положення та обґрунтовані завдання, які стоять перед нашою державою на шляху до інформаційно відкритого суспільства, яке орієнтоване на інтереси людей.

  Публічні бібліотеки, основними напрямами діяльності яких є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування, не стоять осторонь цих процесів і впроваджують в життя завдання, визначені у цьому документі. Бібліотеки, музеї, архіви мають у своїх фондах велику кількість рідкісних і цінних документів, доступ до яких  обмежено через їх незадовільний фізичний стан. Створення цифрових копій таких видань є одним з можливих варіантів їх збереження та надання вільного доступу до них через мережу Інтернет.

 

Загальні положення

  Визначення  терміну ЕБ:

  Електронна бібліотека – комплексна інформаційна система, в якій документи зберігаються і можуть використовуватися в машиночитаній ("електронній") формі, програмними засобами забезпечується єдиний інтерфейс доступу з однієї точки до електронних документів, що містять тексти і зображення. База даних ЕБ може складатися з різного виду електронних колекцій документів.

 

Цілі створення ЕБ

  Функціонування ЕБ буде спрямовано на досягнення наступних цілей:

-інтеграція культури народів України у європейський і світовий інформаційний простір, зміцнення культурних зв’язків і формування позитивного іміджу України у світі;

-забезпечення рівної можливості безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва за допомогою Інтернет мережі;

-надання користувачам якісно нових можливостей роботи з інтегрованим інформаційним ресурсом бібліотек, музеїв та інших закладів культури в єдиній точці доступу;

-створення електронних копій друкованих документів для збереження культурної спадщини, що  знаходиться у фондах бібліотек та інших закладів культури та запобігання фізичного зносу документів;

-підвищення ефективності використання документів, розкриття фондів бібліотек, музеїв, архівів та інших закладів культури з питань культури і мистецтв;

-створення можливості працювати одночасно з одним і тим же виданням багатьом користувачам.

Планується, що ЕБ стане складовою Національної електронної бібліотеки.

 

Очікувані результати

 

Створення єдиної бази даних (фонд), яка містить електронні документи з єдиним користувацьким інтерфейсом доступу з однієї точки до усіх колекцій, що входять до ЕБ.

  Створення системи метаданих ЕБ, в першу чергу – електронного каталогу.

  Розробка технології надійного накопичення, збереження і використання електронних документів.

 

Правові питання

 

  У процесі формування фонду ЕБ та доступу до неї користувачам враховується наступне:

  -Національна парламентська бібліотека України є базовим закладом у процесі створення та забезпечення функціонування ЕБ;

-переведенню в електронну форму підлягають об’єкти, які не охороняються авторським правом, на які закінчився строк охорони авторського права та на які поширюється дія нормативно-правових актів із питань авторського права та суміжних прав (у разі надання відповідного дозволу автором або особою, яка володіє авторськими правами);

-запозичення електронних документів, вироблених іншими особами або організаціями, здійснюється на договірній основі з дотриманням норм чинного законодавства та з урахуванням взаємних інтересів.

 

Учасники проекту

 

  На основі взаємних інтересів  у галузі розвитку бібліотечної справи та інформаційних технологій в Україні, прагнучи до об’єднання зусиль у створенні інтегрованого інформаційного ресурсу з єдиною точкою доступу та визнаючи якісні переваги, що відкриваються для кожної із сторін, до участі в проекті залучаються бібліотеки, музеї, інші заклади культури та автори, які можуть надавати інформаційні ресурси відповідно до профілю комплектування з дотриманням законодавства України щодо авторського права та суміжних прав.

Основними принципами співробітництва є:

-добровільність співпраці;

-відкритість (учасником проекту може бути будь-який заклад культури, громадська організація та інші установи, які підтримують його концепцію).

 

Тип ЕБ

 

  В основу даного проекту покладена інтегрована модель створення електронної бібліотеки, яка означає що у єдиному технологічному середовищі учасники проекту об’єднують свої ресурси шляхом надання повних текстів оцифрованих видань у відповідності до профілю комплектування, визначених форматів, технічних вимог і уніфікованих вимог до контенту.

 

Структура ЕБ

 

  Електронна бібліотека є інтегрованою інформаційною системою, що включає:

-фонд електронних ресурсів;

-каталог на фонд електронних ресурсів;

-комплекс апаратно-програмних засобів, що підтримують стабільне функціонування пошукової системи і дають можливість оперативного поповнення, реєстрації, довготривалого зберігання фонду електронної бібліотеки та розподіленого доступу до нього через мережу Інтернет.

 

Склад ЕБ

 

  До складу електронної бібліотеки включаються ресурси, що фізично зберігаються у фондах бібліотек, музеїв та інших закладів культури та ті, що надані авторами за договором на право використання об’єкта авторських прав.

  Напрямом у формуванні фонду ЕБ вибрана тема «Культура України».

 

Фонд ЕБ складається з чотирьох колекцій:

 

       1. Історія культури. Теорія культури. Культурологія.

       2. Мистецтво:

       Архітектура

       Скульптура

       Живопис

       Графіка

       Декоративно-прикладне мистецтво. Народні художні промисли

       Музика

       Танець. Хореографія

       Театр

       Цирк. Естрада. Видовищні мистецтва

       Кіномистецтво

       Художня фотографія

       3.  Етнографія:

       Народи України

       Матеріальна культура

       Духовна культура

       4. Заклади культури.

       Бібліотеки

       Музеї

       Архіви

       Культурно-мистецькі освітні установи

       Фонди, товариства, об’єднання, асоціації

       Українські культурні центри за кордоном.

 

Критерії відбору документів для оцифровування:

 

       -Наукова, суспільна та історико-культурна цінність документу;

       -Відповідність профілю комплектування.

 

Підготовка цифрового контенту ЕБ відбувається:

 

       -на технічній базі НПБУ;

       -на технічній базі учасників проекту.

 

Вимоги до бібліотечної технології:

 

       -формування фонду електронних документів шляхом сканування; 

       -ведення електронного каталогу (ЕК) електронної бібліотеки (ЕКЕБ)

       -сумісного з ЕК НПБУ, і подальше їх злиття;

       -обробка текстової інформації, зображень, графіки, відеоінформації;

       -архівація, зберігання і захист електронних документів.

 

Для представлення повних текстів в ЕБ використовуються:

 

       -формат PDF в якості основного формату;

       -формат TXT;

       -формати для зображень TIFF, JPEG;

       -гіпертекстова мова розмітки HTML.

 

Організація доступу до ЕБ

 

       Розміщення ресурсів ЕБ передбачається на окремому сайті, адміністрування якого буде здійснювати Національна парламентська бібліотека України.

 

Вимоги до складу, формату і комплектності електронних копій документів:

 

       -файл бібліографічного запису у форматі MARC;

       -анотації в форматі ТХТ на 3-х мовах (укр., рос., англ.);

       -цифрові образи документів у форматах PDF, TIF, JPEG;

       -зміст документа в форматі ТХТ.

Для передачі комплекту електронного документу, який оцифрований учасниками проекту пропонується технологія передачі даних через FTP – сервер (протокол передачі файлів в комп'ютерних мережах) з окремими логінами та паролями для кожної бібліотеки або на CD/DVD – дисках поштою.

 
© Copyright elib.nlu.org.ua 2024 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого