ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоІсторія НБУ ім. Ярослава Мудрого
home first_page chevron_left / 82 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Отчетъ Кіевской Городской Публичной Библіотеки за 1911 годъ
Таблица № 1. Число платныхъ подписчиковъ и поступившихъ подписныхъ денегъ въ отчетномъ 1911 году
Таблица № 2. Число посещеній и требованій въ городской публичной библіотеке въ отчетномъ году
Таблица № 3-й. Число подписчиковъ по званіямъ и профессіямъ въ отчетномъ году
Таблица № 4-й. Число требованій по отделамъ въ отчетномъ году
Таблица № 5-й. Число требованій на періодическія изданія въ отчетном году
Таблица № 6. Число требованій на известныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей-беллетристовъ въ отчетномъ году
Таблица № 7-й. Списокъ періодическихъ изданій, полученныхъ библіотекой въ отчетномъ году безплатно
Таблица № 8-й. Списокъ лицъ, учрежденій и ученыхъ обществъ, пожертвовавшихъ книги и брошюры Кіевской Городской Публичной Библіотеке въ отчетномъ году
Таблица № 9-й. Въ 1911 году поступило книгъ
Таблица № 10-й. Книжное имущество библіотеки къ 1-му Января 1912 года
Таблица № 11-й. Сравнительная таблица подписчиковъ, посещеній и требованій за последніе 5 летъ
Опечатки
© Copyright elib.nlu.org.ua 2024 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого