ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоІсторія НБУ ім. Ярослава Мудрого
home first_page chevron_left / 66 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Отчетъ Кіевской Городской Публичной Библіотеки. За 1905 годъ
Отчетъ о состояніи и деятельности Кіевской Городской Публичной Библіотеки въ 1905 году
Таблица № 1. Число платныхъ подписчиковъ и поступившихъ подписныхъ денегъ въ отчетномъ 1905 году
Таблица № 2. Число посещеній и требованій въ отчетномъ году
Таблица № 3. Число подписчиковъ по званіямъ, занятіямъ и профессіямъ въ отчетномъ году
Таблица № 4. Число требованій по отделамъ въ отчетномъ году
Таблица № 5. Число требованій на періодическія изданія (журналы) за отчетный годъ
Таблица № 6. Число требованій на известныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей-беллетристовъ въ отчетномъ году
Таблица № 7. Списокъ періодическихъ изданій полученныхъ библіотекой въ отчетномъ году безплатно
Таблица № 8. Списокъ періодическихъ изданій, выписанныхъ библіотекой въ отчетномъ году
Таблица № 9. Число пріобретенныхъ и пожертвованныхъ книгъ, брошюръ и періодическихъ изданій въ отчетномъ году
Таблица № 10. Списокъ лицъ, учрежденій и обществъ, пожертвовавшихъ библіотеке свои сочиненія и изданія въ отчетномъ году
Таблица № 11. Списокъ книгъ, предложенныхъ къ подписке посетителями библіотеки въ отчетномъ году
Таблица № 12. Общій выводъ
Таблица № 13. Книжное имущество библіотеки къ 1-му Января 1906 г.
© Copyright elib.nlu.org.ua 2022 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого