ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоІсторія НБУ ім. Ярослава Мудрого
home first_page chevron_left / 68 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Отчетъ Кіевской Городской Публичной Библіотеки
Отчетъ о состояніи и деятельности Кіевской Городской Публичной Библіотеки. За 1904 годъ.
Таблица № 1. Число платныхъ подписчиковъ и поступившихъ подписныхъ денегъ въ отчетномъ 1904 году.
Таблица № 2. Число посетителей и требованій въ отчетномъ году.
Таблица № 3. Число подписчиковъ по званіямъ, занятіямъ и профессіямъ въ отчетномъ году.
Таблица № 4. Число требованій по отделамъ въ отчетномъ году.
Таблица № 5. Число требованій на періодическія изданія (журналы) за отчетный годъ.
Таблица № 6. Число требованій на известныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей - беллетристовъ въ отчетномъ году.
Таблица № 7. Списокъ періодическихъ изданій полученныхъ Библіотекой въ отчетномъ году безплатно.
Таблица № 8. Списокъ періодическихъ изданій, выписанныхъ Библіотекой въ отчетномъ году.
Таблица № 9. Число пріобретенныхъ и пожертвованныхъ книгъ, брошюръ и періодическихъ изданій въ отчетномъ году.
Таблица № 10. Списокъ лицъ, учрежденій и обществъ, пожертвовавшихъ Библіотеке свои сочиненія и изданія въ отчетномъ году.
Таблица № 11. Списокъ книгъ, предложенныхъ къ выписке посетителями библіотеки въ отчетномъ году.
Таблица № 12. Общій выводъ:
Таблица № 13. Книжное имущество библіотеки къ 1-му Января 1905 г.
Таблица № 14. Сравнительная таблица числа подписчиковъ, посещеній и требованій за последніе 2 года.
© Copyright elib.nlu.org.ua 2022 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого