ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоІсторія НБУ ім. Ярослава Мудрого
home first_page chevron_left / 82 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Отчетъ о состояніи и деятельности Кіевской Городской Публичной Библіотеки въ 1903 году
Отчетъ о состояніи и деятельности Кіевской Городской Публичной Библіотеки за 1903 год
Таблица № 1. Число платныхъ подписчиковъ и поступившихъ подписныхъ денегъ въ отчетномъ 1903 году
Таблица № 2. Число посещеній и требованій въ отчетномъ году
Таблица № 3. Число подписчиковъ по званіямъ и профессіямъ въ отчетномъ году
Таблица № 4. Число требованій по отделамъ въ отчетномъ году
Таблица № 5. Число требованій на періодическія изданія (журналы) за отчетный годъ
Таблица № 6. Число требованій на известныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей-беллетристовъ въ отчетномъ году
Таблица № 7. Списокъ періодическихъ изданій получаемыхъ библіотекой въ отчетномъ году безплатно
Таблица № 8. Списокъ періодическихъ изданій, выписанныхъ Быбліотекой въ отчетномъ году
Таблица № 9. Число пріобретенныхъ и пожертвованныхъ книгъ, брошюръ и періодическихъ изданій въ отчетномь году
Таблица № 10. Списокъ лицъ, учрежденій и обществъ, пожертвовавшихъ бібліотеке свои сочиненія и изданія въ отчетномъ году
Таблица № 11. Списокъ книгъ, предложенныхъ къ выписке посетителями библіотеки въ отчетномъ году
Таблица № 12. Общій выводъ
Таблица № 13. Сравнительная таблица числа подписчиковъ, посещеній и требованій за последніи два года
Таблица № 14. Книжное имущество библіотеки къ 1-му Января 1904 года
© Copyright elib.nlu.org.ua 2022 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого