ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоІсторія НБУ ім. Ярослава Мудрого
/44
Отчетъ о состояніи и деятельности Кіевской Городской Публичной Библіотеки въ 1900 году
Таблица № 1. Число платныхъ подписчиковъ и поступившихъ подписныхъ денегъ въ Городской Пуб. Библіотеке въ отчетномъ 1900 году
Таблица № 2. Число подписчиковъ, посещеній и требованій въ Городской Публичной Библіотеке въ отчетномъ 1900 году
Таблица № 3. Число подписчиков по званіямъ, занятіямъ и профессіямъ
Таблица № 4. Число требованій по отделамъ Городской Публичной Библіотеки въ отчетномъ 1900 году
Таблица № 5. Число требованій на періодическія изданія отчетнаго 1900 года
Таблица № 6. Число требованій на известныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей
Таблица № 7. Списокъ періодическихъ изданій, получавшихся Городской Публичной Библіотекой въ 1900 году безплатно
Таблица № 8. Ведомость о числе пріобретенныхъ и пожертвованныхъ книгъ и періодическихъ изданій въ 1900 году
Таблица № 9. Списокъ лицъ, учрежденій и ученыхъ обществъ, пожертвовавшихъ книги и брошюры Городск. Публичн. Библіотеке въ 1900 году
Таблица № 10. Списокъ книгъ, предложенныхъ къ выписке посетителями Городской Публичной Библіотеки въ отчетномъ 1900 году
Таблица № 11. Сравнительная таблица числа подписчиковъ, посещеній и требованій за пять последнихъ летъ
Таблица № 12. Общій выводъ
© Copyright elib.nlu.org.ua 2020 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого