ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліографія. БібліографознавствоБібліографічні посібники, покажчики
ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоВидання НБУ ім. Ярослава Мудрого
/294
Бібліотекознавство України (1996–2000). Науково-допоміжний бібліографічний покажчик
Вступне слово
Політика держави в галузі бібліотечної справи
Загальні питання розвитку бібліотечної справи
Історія бібліотечної справи та бібліотекознавства
Діячі бібліотечної справи
Проблеми реституції культурних цінностей
Конгреси, конференції, семінари, наради
Другий всеукраїнський конгрес бібліотекарів
Всеукраїнський день бібліотек
Бібліотеки в нових умовах господарювання
Бібліотечна мережа. Типи бібліотек
Національна парламентська бібліотека України
Державна історична бібліотека України
Обласні універсальні наукові бібліотеки
Централізовані бібліотечні системи
Центральні міські та районні бібліотеки
Сільські бібліотеки-філії
Наукові бібліотеки
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України
Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка
Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук
Спеціальні бібліотеки
Спеціалізовані бібліотеки
Взаємодія бібліотек. Бібліотечна інтеграція і кооперація
Бібліотечний маркетинг
Бібліотечні товариства, організації, об’єднання
Бібліотечне обслуговування читачів
Читацькі клуби і об’єднання за інтересами
Міжбібліотечний абонемент
Популяризація літератури
Робота бібліотек зі сприяння національному відродженню
Краєзнавча робота бібліотек
Бібліотечне обслуговування дітей та юнацтва
Науково-методична робота бібліотек
Науково-дослідна робота
Планування. Нормування. Статистичні дані про роботу бібліотек
Бібліотечна термінологія
Комплектування та зберігання бібліотечних фондів
Бібліотечні каталоги та картотеки
Бібліотечна класифікація
Стародруки, рідкісні видання, колекції, архіви
Матеріально-технічна база бібліотек
Автоматизація та механізація бібліотечно-бібліографічних процесів
Підготовка кадрів. Вища бібліотечна освіта
Бібліотечна професія. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи
Бібліотеки за кордоном
Іменний покажчик
Абетковий покажчик бібліотек та інших організацій, інформацію про видання яких вміщено у покажчику
Зміст
© Copyright elib.nlu.org.ua 2020 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого