ГоловнаЕтнографіяДуховна культура
/738
Іван Монолатій. Разом, але майже окремо
Зміст
Перелік умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Інтеракціонізм етнонаціональних спільнот у теоретико-методологічному дискурсі
Розділ 2. Дихотомія «свій» – «чужий»: соціокультурний та етнокультурний виміри
Розділ 3. Етнополітична сфера: суб’єкти і тенденції
Розділ 4. Взаємодія рівно- та різностатусних етнонаціональних спільнот: об'єктивні та суб'єктивні фактори
Розділ 5. Міжетнічні суперечності та конфлікти: конкуренція за дефіцитні ресурси
Розділ 6. Міжетнічні компроміси й консенсуси: варіативність каталізаторів і шляхів досягнення порозуміння «своїх» і «чужих»
Розділ 7. Культура інтеракціонізму «іншостей»: взаємні оцінні орієнтації та політичні виміри
Висновки
Summary
Zusammenfassung
Streszczenie
Використані джерела та література
Перелік таблиць, діаграм і рисунків
Іменний покажчик
© Copyright elib.nlu.org.ua 2020 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого