ГоловнаКультурологіяУкраїнська революція (1917-1921)ПерсоналіїДорошенко Дмитро
/378
Д. Дорошенко. Нарис історії України. Том ІІ. Від половини XVII століття
І. Хмельниччина в Історіографії. Польська річ Посполита напередодні повстання Хмельницького. Причини повстання. Особа Богдана Хмельницького. Підготовка повстання. Перші успіхи. Компанія 1649 року й зборівський трактат
ІІ. Берестецька кампанія. Білоцерківський трактат. Молдавська політика Хмельницького. Нова війна з Польщею. Союз із Москвою 1654 р. Його оцінка в історичній літературі. Московсько-Українська війна з Польщею 1654–1656 років. Політичні пляни Хмельницького. Союз із Швецією й Трансильванією. Смерть Богдана Хмельницького. Оцінка його особи в історичній літературі
ІІІ. Гетьманування Івана Виговського. Розрив із Москвою. Гадяцька Унія. Бій під Конотопом. Юрій Хмельницький гетьманом. Переяславська умова 1659 р. Чуднівська кампанія і новий Польсько-Український союз. Роздвоєння України. Тетеря і Брюховецький. Похід короля Яна Казимира на лівобережну Україну. Анархія на правобережжі
IV. Петро Дорошенко. Подорож Брюховецького до Москви й заведення воєвідської управи на лівобережжі. Війна Дорошенка з Польщею 1667 року. Повстання Брюховецького проти Москви. Дорошенко опановує Лівобережну Україну. Його боротьба з Суховієм і Ханенком. Многогрішний гетьманом на лівобережжі. Турецька політика Дорошенка й війна 1672 р. Самойлович. Упадок Дорошенка. Чигиринські походи. Юрій Хмельницький – "Князь України". Бахчисарайський мир
V. Заходи Туреччини й Польщі біля кольонізації правобережної України. "Вічний мир" Москви з Польщею і його наслідки для України. Підпорядкування української церкви московському патріярхові. Кримський похід 1687 р. й упадок Самойловича. Гетьман Мазепа. Його внутрішня політика. Повстання Петрика. Війна з Туреччиною і Кримом
VІ. Українська козацька держава другої половини ХVІІ століття. Її територія й устрій. Гетьман. Козацька рада. Старшина. Військо. Фінанси. Торговля. Суспільні верстви й їх взаємні відносини. Запоріжжя. Просвіта й культура
VІІ. Участь України у великій Північній війні. Мазепа окупує правобережну Україну. Арешт Палія. Шведсько-Український союз. Похід Карла ХІІ на Україну. Батурин і Полтава. Московський терор. Смерть Мазепи на еміграції. Гетьман Пилип Орлик і його конституція. Похід Орлика на правобережну Україну. Прутська кампанія. Діяльність Орлика на еміграції
VІІІ. Політика російського уряду супроти гетьманщини після Полтавської катастрофи. Деморалізація козацької старшини. Канальні роботи. Нищення української закордонної торгівлі. Гетьман Скаропадський і його становище. "Малоросійська колєгія". Павло Полуботок. Новий курс супроти України за Царя Петра ІІ. Гетьманування Данила Апостола
ІХ. Друга малоросійська колєгія. Російсько-Турецька війна 1734–1740 років та її тяжкі наслідки для гетьманщини. Кирило Разумовський гетьманом. Напрямок його діяльності. Судові реформи. Зріст значіння старшини. Скасування гетьманщини. Петро Румянцев малоросійським генерал-губернатором. Скасування української автономії. Історичне значіння гетьманщини
Х. Заселення слобідської України. Слобідські козачі полки. Їх соціяльний і економічний устрій. Землеволодіння. Військова служба. Російські реформи ХVІІІ віку. Скасування козацького устрою. Культурне життя Слобожанщини
ХІ. Запоріжжя після свого переходу в 1734 році під російську владу. Його політичний і соціяльний устрій. Економічне життя. Сербська кольонізація запорозьких земель. Зруйнування запорозької січі. Запорозька еміграція в Туреччині. Поворот задунайських запорожців до Росії. Азовське козацьке військо. Козаки Чорноморські й Кубанські
ХІІ. Правобережна Україна в ХVІІІ р. Гайдамацькі рухи. Коліївщина 1768 р. Опришки в Галичині. Церковна Унія в Галичині та її наслідки. Прилучення Галичини до Австрії. Підкарпатська Русь
ХІІІ. Обєднання українських земель під Росією. Перетворення козацької старшини в російське дворянство. Початки українського національного відродження. Опозиційні настрої на лівобережжі в першій чверті ХІХ віку. Польське українофільство. Кирило-Митодіївське братство. Російська політика на правобережжі. Київська козаччина 1855 рок
ХІV. Оживлення українського національного руху в Росіїї після Кримської війни. Селянська реформа 1861 року. Народництво й хлопоманство. Репресії проти українства в Росії. Галичина під Австрією. Скасування панщини. Початки національного відродження. 1848-й рік. Москвофіли й народовці. Взаємини з Україною Наддніпрянскою
ХV. Український рух 70-х років. Указ 18 травня 1876 року. 80-ті роки. Радикалізація українського руху. Революція 1905–6 років і українство. Успіхи українського національного руху в Австро-Угорщині. Українство на порозі світових подій
Покажчик імен
Зміст
Друкарські помилки
© Copyright elib.nlu.org.ua 2020 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого