ГоловнаКультурологіяУкраїнська революція (1917-1921)ПерсоналіїДорошенко Дмитро
home first_page chevron_left / 474 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Дмитро Дорошенко. Історія України 1917–1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради
Фото
Передмова
І. Українство в часі світової війни
ІІ. Український національний рух в перших місяцях революції. — Заснування Центральної Ради у Київі
ІІІ. Організація Центральної Ради та її перші кроки на шляху до здобуття автономії України
ІV. Порозуміння з революційною демократією меншостей і з Тимчасовим Правительством. Центральна Рада стає визнаним органом вищої влади на Україні
V. Генеральний Секретаріят автономної України. Перший міністерський кризис. Затвердження Генерального Секретаріяту Тимчасовим Правительством
VІ. Генеральний Секретаріят при владі. Нові політичні заколоти. Поширення анархії в краї. Знову конфлікти з петербургським урядом
VІІ. Упадок Тимчасового Правительства. Боротьба за владу на Україні. Проголошення 3-го Універсалу
VІІІ. Українська Народня Республіка і відгуки її проголошення. Боротьба з внутрішніми ворогами
ІХ. Ультиматум Ради Народніх Комісарів. Війна з большевиками. Початок переговорів про мир з центральними державами. Відносини з представниками Антанти. Чехословаки на Україні. Законодавча діяльність українського уряду
Х. Проголошення самостійности Української Народньої Республіки. Закон про національно-персональну автономію
ХІ. Наступ большевиків на Україну і боротьба за Київ. Центральна Рада і Уряд покидають столицю
ХІІ. Берестейські переговори і мир
ХІІІ. Український Уряд і Центральна Рада на Волині. Поход на Київ і увільнення його від большевиків
ХІV. Український військовий рух і організація збройної сили
ХV. Українське шкільництво й культурно-просвітна праця в першому році революції
ХVІ. Український церковний рух в 1917 році
ХVІІ. Окуповані частини Галичини і Буковини в 1917 році
Додатки
Покащик імен
Ілюстрації
Зміст
© Copyright elib.nlu.org.ua 2021 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого