ГоловнаЕтнографіяКраєзнавствоІсторико-географічне краєзнавство
/50
Изображенія людей знаменитыхъ или чем нибудь примечательныхъ, принадлежащихъ по рожденію или заслугамъ Малороссіи
Петр Могила
Богданъ Хмельницкій
Юрій Богдановичъ Хмельницькій
Петръ Дорошенко
Иосифъ ІІІ Нелюбовичъ-Тукальскій
Иннокентій Гизель
Іоаннъ Самуиловичъ Самойловичъ
Лазаръ Барановичъ
Василій Леонтьевичъ Кочубей
Иванъ Степановичъ Мазепа
Иванъ Ильичъ Скоропадскій
Святитель Димитрій
Стефанъ Яворскій
Ософанъ Прокоповичъ
Павелъ Леонтьевичъ Полуботокъ
Семёнъ Климовскій
Даніилъ Павловичъ Апостолъ
Амвросій Зертисъ-Каменскій
Алексей Григорьевичъ Разумовскій
Сильвестръ Кулябка
Григорій Саввичъ Сковорода
Михайло Матвеевичъ Херасковъ
Василій Василіевичъ Капнистъ
Георгій Конисскій
Александръ Андреевичъ Безбародко
Самуилъ Миславскій
Авраамій Флоринскій
Кириллъ Григорьевичъ Разумовській
Ипполитъ Фёдоровичъ Богдановичъ
Дмитрій Григорьевичъ Левицкій
Пётръ Васильевичъ Завадовскій
Анастасій Братановскій
Иоаннъ Васильевичъ Леванда
Иванъ Васильевичъ Гудовичъ
Дмитрій Прокофьевичъ Трощинскій
Андрей Афанасьевичъ Самборскій
Дмитрій Степановичъ Бортнянскій
Василій Трофимовичъ Нарежный
Николай Николаевичъ Бантышъ-Каменскій
Михаилъ Андреевичъ Милорадовичъ
Николай Николаевичъ Раевскій
Викторъ Павловичъ Кочубей
© Copyright elib.nlu.org.ua 2020 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого