ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаОрганізація бібліотечної справиНауково-дослідна діяльність
ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоВидання НБУ ім. Ярослава Мудрого
/130
Інформаційні потреби населення України в умовах трансформації суспільства. Матеріали Соціологічних читань'98 (20-21 травня 1998 р.).
А. Ручка. Участь населення України в культурі як соціальна проблема.
А. Герасименко. Зміна культурно-комунікативної ролі книги у контексті сучасних трансформацій.
Л. Скокова. Читацька аудиторія України: сучасні тенденції.
О. Семашко. Соціологія книги і особливості читання в сучасній Україні.
О. Пилипченко. Система вивчення інформаційних потреб та естетичних оцінок юнацтва у дослідницькій роботі Державної бібліотеки України для юнацтва.
Т. Нікітінська. Потреби і запити читачів щодо видань з мистецтва.
З. Савіна. Відповідність інформаційних ресурсів Національної парламентської бібліотеки України запитам користувачів (За результатами дослідження).
І. Іванова. Визначення ролі і місця бібліотеки на сучасному інформаційному ринку (За наслідками досліджень Миколаївської обласної універсальної бібліотеки ім. О. Гмирьова).
С. Ступницька. Використання результатів маркетингових досліджень у створенні позитивного іміджу бібліотеки, впровадження нетрадиційних форм обслуговування.
В. Щербатюк. Соціологічні аспекти вивчення запитів та інтересів читачів і стан їх задоволення у бібліотеках для дітей України.
Т. Петелько. Портрет молодого читача.
О. Прядко. Мотиви читання юнацтва: аспекти вивчення.
Т. Жайворонок. Стан, тенденції читання та задоволення читацьких потреб дітей Миколаївської області.
І. Цуріна. То хто ж він, наш читач?
І. Цуріна. Маркетингова концепція - перші кроки.
В. Скнар. Платні бібліотечні послуги та ціноутворення.
Т. Гончарова. Досвід Харківської обласної бібліотеки для юнацтва з впрвадження нетрадиційних форм обслуговування, налагодження координації у взаємовикористанні бібліотечно-інформаційних ресурсів регіону.
А. Чачко. Розпізнання та передбачення професійно-особистісної поведінки майбутніх бібліотекарів.
О. Михайлова. Організаційна структура і кадровий склад краєзнавчих підрозділів у бібліотеках України (За матеріалами дослідження).
О. Ловка. Соціально-психологічний тренінг як ефективний метод підвищення професійної активності бібліотекарів.
В. Халецький. Інформаційна підтримка громадських організацій бібліотеками - важлива умова активізації процесу побудови громадянського суспільства.
О. Александрова. До підсумків соціологічних читань'98.
Список скорочень.
Наші автори.
Зміст.
© Copyright elib.nlu.org.ua 2020 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого