ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоІсторія НБУ ім. Ярослава Мудрого
home first_page chevron_left / 320 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Каталогъ книгъ Кіевской городской публичной библіотеки отдела имени Вл. М. Юзефовича
Н. М. Бубновъ, С. Г. Ярославскій. Предисловіе
Оглавленіе
I. Адресъ-календари. Календари. Месяцесловы. Памятныя книжки
II. Автобіографіи. Біографіи. Воспоминанія. Некрологи. Юбилеи
III. Альбомы. Альманахи. Карманныя книжки
IV. Библіографія
V. Богословіе. Исторія Церкви
VI. Географія. Путешествія. Статистика
VII. Естествознаніе. Математика
VIІІ. Искусство
ІХ. Исторія Кіева и Кіевской губерніи
Х. Исторія всеобщая
ХІ. Исторія Россіи
ХІІ. Медицина
ХІІІ. Педагогика
ХІV. Періодическія изданія
ХV. Сатирическія. Каррикатурныя. Юмористическія. Художественныя
ХVI. Сельское хозяйство и политическая экономія
ХVІI. Словари (энциклопедическіе и по разнымъ языкамъ)
ХVІІI. Словесность иностранная
ХІХ. Словесность русская
ХХ. Справочныя книги (списки, отчеты, уставы, сметы, смесь)
ХХІ. Филологія. Исторія литературы
ХХІІ. Философія
ХХІІІ. Юридическія и политическія науки
ХХІV. Дополненіе
© Copyright elib.nlu.org.ua 2022 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого