ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаХарківська державна наукова бібліотека
/116
Отчетъ Харьковской Общественной Библіотеки за двадцать первый годъ ея существованія. и ея филіальныхъ отделеній
I. Общій обзоръ деятельности Правленія Библіотеки.
II.Отчетъ по абонементу и движенію книжнаго имущества.
III.Музыкальный отделъ
Отчетъ
V. Кабинетъ для чтенія.
Отчетъ I-II Филiальныхъ отделенiй Общественной Библiотеки.
Докладъ ревизіонной комиссiи объ отчете и дея тельности Правленiя Х. О. Б. (за 1906-1907 годъ.)
Докладъ ревизіонной комиссiи Объ Отчете Комитета Филiальнаго Отделенiй.
Протоколъ Общаго Собранiя Членовъ Харьковской Общественной Библiотеки, происходившаго 30-го Декабря 1906 г.
Протоколъ Общаго Собранiя членовъ Х. О. Библiотеки, происходившаго 7-го января 1907 года.
Протоколъ Общаго Собранiя членовъ Х. О. Библiотеки, бывшаго 13-го Января 1907 г.
© Copyright elib.nlu.org.ua 2020 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого