ГоловнаКультурологіяДрукарство
/78
Павло Попов. Друкарство. Його початок і поширення в Європі (XV–XVI вв.)
І. Штампування. Друк клішами. Ксилографія
ІІ. Перші ознаки друку рухомими літерами
ІІІ. Походження друкарства рухомими літерами
ІV. Історичні відомості про перші кроки друкарства
V. Початкова техніка виливання літер
VI. Звязок початкового друкарства з потребами свого часу
VII. Голандські першодруки
VIII. Костер
ІХ. Роля Гутенберга у винаході друкарства
Х. Життя та діяльність Гутенберга
ХІ. Поширення друкарства в Німеччині
ХІІ. Поширення друкарства по инших країнах Европи
ХІІІ. Деякі висновки що до поширення друкарства в Европі в першу добу його існування (XV–XVI вв.)
ХІV. Зміст і вигляд першодруків
ХV. Оправа першодруків
ХVІ. Книжна торгівля
ХVІІ. Поширення друкарства серед слов'ян – Перші слов'янські друки латиницею
ХVІІІ. Початок кирилівського друкарства – Фіоль
ХІХ. Друкарство у південних слов'ян
ХХ. Франциск Скорина
ХХІ. Друкарство на Московщині
ХХІІ. Початок друкарства на Україні
ХХІІІ. Зміст, друкарі і видавці перших слов'янських видань (ХV–XVI вв.)
Список ілюстрацій
Зміст
© Copyright elib.nlu.org.ua 2020 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого