ГоловнаЕтнографіяЗагальна етнографія
home first_page chevron_left / 672 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Етнографічний вісник. кн. 4
Акад. Андрій Лобода. З пісень на Україні про світову війну 1914-1918 рр.
Павло Попов. До текстів Т. Зв. "Калинівських" пісень.
Климент Квітка. Українські пісні прог дітозгубницю.
Василь Кравченко. "Псальми", що в 1923-24 рр. співали прочани підчас подорожувань до різних чудес.
Никанор Дмитрук. Голод на Україні р. 1921.
Віктор Петров. Мітологема "Сонця" в укр. нар. віруваннях та візантійсько-гелліністичний культурний цикл.
Микола Левченко. Як утворилася легенда про нове чудо в Лаврі.
Матеріяли й статті з історії української етнографії.
Рецензії.
Хроніка.
Додаток до ІІ розділу розвідки К. Квітки "Українські пісні про дітозгубницю".
Мелодії т. зв. "Калинівських" пісень.
Де що є.
Достережені друкарські помилки.
Етнографічний вісник кн. 5.
Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п'ядесятих роковин наукової діяльності. Частина ІІІ.
Етнографічний вісник кн. 5.
Де що є:
Д. К. Зеленін. Східньо-слов'янські хліборобські обряди качання й перекидання по землі.
В'ячеслав Камінський. Свято Івана Купала на Волинському Поліссі.
Проф. Д.І. Яворницький. Рибальчі заводи на низу Дніпра.
М.П. Жінкін. До питання про походження "частушки".
Віра Білецька. Шахтарські пісні.
М. Левченко. Вірша про Кирика, як антиправославний, уніятський витвір.
Ан. Носов. Матеріяли до антропології України.
Борис Крижановський. Вивчення народного мистецтва в етнологічних дослідах.
Б. О. Навроцький. Проблема "мітичного мислення".
Корній Чевняк. Дослідження похоронного обряду. (Похорон як весілля).
К. Квітка. Віддих у народніх співах.
Володимир Білий. З матеріалів до історії української етногорафії.
Лікар Я.М. Коган. Про деякі паралелі лібідинозного розвитку в філогенезі та онтогенезі.
Етнографічний вісник кн. 6.
Акад. Сергій Єфремов. Зламане життя. Пам'яті Д. М. Щербаківського.
Валерія Козловська. Пам'яті дорогого товариша Д. М. Щербаківського.
В'ячеслав Камінський. Етнографія в науковій діяльності Данила Михайловича Щербаківського.
Автобіографія П. Д. Демуцького.
Климент Квітка. Порфирій Демуцький.
Проф. Євген Кагаров. Пам'яті О. М. Яневича.
Є. Кагаров. Пам'яті професора Л. Я . Штернберга.
Сергій Цвєтко. Симболічні речі й обряди в болгарському весіллі в порівнянні з українськими.
Михайло Корнилович. Народній звичай на Холмщині і в Польщі бити хлопців на копцях, міряючи землі.
Проф. Євген Кагаров. Казки африканських племін.
Володимир Щепотьєв. Старечі прохання.
Василь Кравченко. "Шопка" ("Вертеп").
Віктор Петров. Нові українські варіянти легенди про походження лихих жінок.
Климент Квітка. Ангемітонічні примітиви і теорія Сокальського.
Михайло Гайдай. Жебрацькі рецитації.
Євген Кагаров. Про один український весільний звичай.
Статті та матеріяли з історії української етнографії.
Рецензії.
Хроніка
Де що є:
© Copyright elib.nlu.org.ua 2022 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого