ГоловнаЗаклади культуриМузеїІсторико-культурні заповідники
home first_page chevron_left / 308 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Батуринські читання 2007. Збірник наукових праць
Наталія Реброва. Передмова
Шаміль Акічев. Козацька минувшина - в історії Конотопщини
Ярослава Александрович-Павличко. Невідомі гетьманські універсали другої половини XVII - початку XVIII ст.
Оксана Баршинова. Проблема популяризації історико-культурної спадщини України другої половини XVII - першої половини XVIII ст.
Валерій Бєлашов. Спроби гетьмана Івана Скоропадського врятувати українську державність у першій чверті XVIII ст.
Сергій Білоконь. Ф. Ернст про гетьмана І. Мазепу як центральну постать старої України
Максим Блакитний. До питання про взаємовідносини між козацькою старшиною та церквою на території Північного Лівобережжя за доби Гетьманщини (за матеріалами часопису "Черниговские епархиальные известия")
Олег Бузун. Батуринський гетьман Дем'ян Многогрішний
Віктор Вечерський. Доля останньої архітектурної фундації гетьмана Івана Мазепи
Ярослав Волерт. Маєтки родини Лизогубів на території Чернігівського полку за матеріалами Генерального слідства про маєтності 1729 - 1731 рр.
Сергій Горобець. Ройський сотник Степан Шихуцький
Наталія Горська. Лазар Баранович і козацька старшина
Олена Гринь. Маєтності козацької старшини на терені Північного Лівобережжя за даними описів Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст.
Микола Гурець. Державотворча діяльність Данила Апостола
Ольга Денисенко. Твори мистецтва періоду Гетьманщини у зібранні Харківського художнього музею
Ганна Доманова. Взаємовідносини Чернігівського магістрату з гетьманським урядом та місцевою козацькою адміністрацією у другій половині XVII - першій половині XVIII ст.
Алла Домашенко. Листи Василя Кочубея до Дмитра Дяченка
Наталія Дробязко. Родовідне дерево Кочубеїв
Віктор Заїка. "Права, за якими судиться малоросійський народ" - пам'ятка законотворчої діяльності козацької старшини
Світлана Кисіль. Особливості взаємовідносин між козацькою старшиною та ремісничими цехами Північного Лівобережжя у другій половині XVII - XVIII ст.
Любов Кіяшко. Описи Батурина другої половини XVII - XVIII ст.
Володимир Коваленко, Володимир Мезенцев. Відкриття церкви Живоначальної Трійці в Батурині
Володимир Коваленко, Юрій Ситий. Житло представника козацької старшини на Фортеці в Батурині
Олександр Коваленко. В. Л. Модзалевський - історик козацької старшини
Ольга Коваленко. Історія та генеалогія козацької старшини у науковій спадщині Г. Милорадовича
Юрій Коваленко. Археологічні старожитності Глухова козацької доби - XVII - XVIII ст.
Олег Коломієць. Полковник Іван Богун - національний герой України
Ігор Кондратьєв. Нащадки шляхти Любецького староства - батуринські сотники (друга половина XVII - XVIII ст.)
Аліна Кондратюк. Портрети козацької старшини та її сучасників у розписах Троїцької церкви Києво-Печерської лаври
Олексій Коротя, Євген Осадчий. Осадчий Сум Г. Кондратьєв (міське та монастирське будівництво)
Наталія Кривонос. Меценатство козацької старшини доби гетьмана І. Мазепи
Надія Кукса. Данило Виговський: нотатки до історичного портрету
Ян Лагодзьки. До питання про надання гетьманом І. Мазепою коштів на будівництво Великої лаврської дзвіниці
Наталія Литвинчук. Конотопські сотники та їх роль у розвитку сільського господарства, промислів і торгівлі у другій половині XVII - XVIII ст.
Лариса Лихвар. Портрети козацької старшини у зібранні В. В. Тарновського (молодшого)
Лідія Лиховид. Переяславські полковники другої половини XVII- першої половини XVIII ст.
Юрій Лотоцький, Олександр Даналашин. Поле Козацької звитяги під Берестечком
В'ячеслав Лоха. Козацька старшина Переяслава XVII - XVIII ст.: походження, привілеї, права
Валентина Лялько. Родовід Сулим
Мар'яна Нікітенко. Бестіарій Троїцької надбрамної церкви в контексті теологічної програми її розписів
Наталія Олефіренко. Батуринські маєтки козацької старшини доби гетьмана Івана Мазепи
Юлія Осадча, Олександр Старік. Батько і син Семенови - китайгородські сотники
Сергій Павленко. Оточення І. Мазепи: етапи формування гетьманської команди
Юлія Пазиніч. Зміни в ідеологічних орієнтирах козацької старшини в першій чверті XVIII ст.
Катерина Парфененко. Козацькі старожитності у фондовій колекції заповідника "Гетьманська столиця"
Ірина Петреченко. Сосницький сотник Филимон Шафонський
Ольга Пискун. Чигиринський козацький полк та його полковники (1677-1714 рр.)
Алла Попружна. До соціально-побутового портрету жінки (за матеріалами духівниць козацької старшини XVII - XVIII ст.)
Данило Рига. Взаємовідносини козацької старшини з монастирями Північного Лівобережжя (друга половина XVII - перша половина XVIII ст.)
Юрій Савчук. Гетьманська булава з колекції муніципальної бібліотеки м. Лінчопін у Швеції
Олександр Семенюк. Марія Магдалина Мазепина
Ігор Ситий. Розумовські й мануфактурно-фабричне виробництво у Батурині: сфрагістичний аспект
Юрій Ситий, Сергій Дмітрієнко. Реконструкція зовнішнього вигляду садиби В. Кочубея на Чорній річці
Сергій Токарєв. Коропські сотники
Жанна Тоцька. Історія козацької старшини на сторінках місцевої преси Чернігівщини (перша половина ХІХ ст.)
Тарас Чухліб. Про вшанування пам'яті Пилипа Орлика в сучасній Білорусі (за матеріалами поїздки на батьківщину гетьмана - село Касуту Вілейського району Мінської області)
Віталій Щербак. Козацька старшина в період Національно-визвольної війни 1648-1657 рр.
Галина Ярова. До питання про родовий герб гетьмана Пилипа Орлика
Відомості про авторів
Зміст
© Copyright elib.nlu.org.ua 2021 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого