ГоловнаКультурологіяУкраїнська революція (1917-1921)ПерсоналіїБагалій Дмитро
home first_page chevron_left / 494 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Наукові записки науково-дослідчої катедри історії української культури. № 6
Фото катедри історії української культури
В. П. Бузескул. Из истории Харьковского университета второй половины 70-х годов прошлого века
В. И. Веретенников. К вопросу о построении истории учреждений
Н. Максимейко. Закупы Русской Правды
Н. Л. Рубінштейн. До історії соціяльних відносин у Київській Русі ХІ–ХІІ ст.
Н. Мірза-Авакянц. Нариси з історії суду в Лівобережній Україні другої половини XVII століття
Г. Хоткевич. До історії Слобожанщини
Микола Горбань. Розбійник Мацапура
О. Водолажченко. З історії Харківського Колегіуму в XVIII віці
Є. М. Іванов і М. В. Горбань. Відгуки декабристського руху на Слобожанщині
О. Багалій-Татаринова. Нариси з історії військових поселень на Україні
Н. Суровцова. Олізар і його відношення до декабристів
В. Дубровський. Поміщиця Марфа Лукашевич
З. П. Величко-Гончарова. "Земледельческий Журнал"
Ол. Назарець. Розрухи кріпацькі 40–50-х років ХІХ ст. на Лівобіччі
Н. Тихонов. К характеристике дворянской идеологии накануне падения крепостного строя
Дмитро Соловей. Загальний історичний огляд вівчарства Полтавщини
Ант. Козаченко. Нариси з історії революції 1905–907 рр.
Ів. Ткаченко. Історично-літературні студії акад. Д. І. Багалія
І. Айзеншток. І. Котляревський і українська література
Н. М. Жинкин. Рифма и ее композиционная роль в поэме Лермонтова "Демон"
Словарь рифм к поэме Лермонтова "Демон"
М. П. Самарин. Из Маргиналий к "Евгению Онегину"
М. Габель. Форма диалога в былине
В. Н. Державин. Фантастика в "Страшной Мести" Гоголя
А. Розенберг. Из наблюдений над синтаксисом русского былевого эпоса
Г. І. Тесленко. Розкопи Верхньо-Салтівського могильника 1920 року
Д. Гордеев. К стилистической характеристике Мартвильской росписи
С. А. Таранушенко. "Полуботчишина" сорочка
Т. Ивановская. Искусство бронзового пояса из села Подгорцы Киевской губернии
Е. Никольская. Декоративная резьба Самтависи
К. Берладіна. Матеріяли з історії українського образотворчого гаптування
Борис Рудаев. О словечке "факт"
В. О. Барвінський. До питання про індукту та евекту в Гетьманщині
Таблиці
Зміст
© Copyright elib.nlu.org.ua 2023 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого