ГоловнаЕтнографіяКраєзнавствоКиївська старовинаІсторичні пам’ятки Києва
home first_page chevron_left / 358 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Описаніе Кіевопечерской Лавры.
І. О местоположеніи Кіево-печерскія Лавры.
ІІ. О начале Кіево-печерскія Лавры.
ІІІ. Объ уставе Кіево-печерскаго монастыря.
IV. Объ основаніи и созданіи великія Кіево-печерскія каменныя церкви и новаго монастыря на берестовскомъ поле.
V. О древнихъ преимуществахъ Кіево-печерскаго монастыря.
VI. О нещастныхъ приключеніяхъ, разореніяхъ и многократныхъ запустеніяхъ Кіево-печерскаго монастыря.
VII. О последнемъ возобновленіи и устроеніи Кіево-печерскаго монастыря.
VIII. Описаніе нынешнихъ зданій Печерскія Лавры.
ІХ. О новейшихъ преимуществахъ и правахъ Кіево-печерскаго монастыря.
Х. О типографіи Кіево-печерской Лавры.
ХІ. О владеніяхъ Кіевопечерскія Лавры прежнихъ и нынешнихъ.
ХІІ. О драгоценныхъ утваряхъ и украшеніяхъ великія лаврскія церкви и на обеихъ пещерахъ находящихся церквей.
ХІІІ. О покровителяхъ, благодетеляхъ, вкладчикахъ и строителяхъ Печерской Лавры.
XIV. О пещерахъ Кіево-печерскія Лавры и объ угодникахъ божіихъ, почивающихъ въ нихъ и въ великой церкви.
XV. О правленіи печерскихъ угодниковъ бохіихъ и о чудесахъ явленныхъ въ Печерской Лавре.
XVI. О Патерике Печерскомъ.
XVII. О настоятеляхъ Печерскаго монастыря съ хронологіею замечательнейшихъ произшествій, бывшихъ при каждомъ.
Примечаніе
Прибавленіе къ описанію Кіевопечерской Лавры.
Изьясненіе плана зданій Кіевопечерскія Лавры до 1826 г.
Оглавленіе описанія Кіевопечерской Лавры.
Оглавленіе прибавленія къ описанію Кіевопечерской Лавры.
© Copyright elib.nlu.org.ua 2024 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого