ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоІсторія НБУ ім. Ярослава Мудрого
home first_page chevron_left / 58 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Отчетъ о состояніи и деятельности Кіевской Городской Публичной Библіотеки въ 1907 г.
Таблица № 1-й. Число платныхъ подписчиковъ и поступившихъ подписныхъ денегъ въ отчетномъ 1907 году.
Таблица № 2-й. Число посещеній и требованій въ Городской Публичной Библіотеке въ отчетномъ году.
Таблица № 3-й. Число подписчиковъ по званіямъ, занятіямъ и профессіямъ въ отчетномъ году.
Таблица № 4-й. Число требованій по отделамъ въ отчетномъ году.
Таблица № 5. Число требованій на періодическія изданія (журналы) за отчетный годъ.
Таблица № 6-й. Число требованій на известныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей-беллетристовъ въ отчетномъ году.
Таблица № 7-й. Списокъ періодическихъ изданій, полученныхъ библіотекой въ отчетномъ году безплатно.
Таблица № 8. Списокъ періодическихъ изданій, выписанныхъ библіотекой въ отчетномъ году.
Таблица № 9-й. Число пріобретенныхъ и пожертвованныхъ книгъ, брошюръ и періодическихъ изданій въ отчетномъ году.
Таблица № 10-й. Списокъ лицъ, учрежденій и ученыхъ обществъ, пожертвовавшихъ книги и брошюры Городской Публичной Библіотеке въ отчетномъ году.
Таблица № 11-й. Списокъ книгъ, предложенныхъ къ выписке посетителями библіотеки въ отчетномъ году.
Таблица № 12-й. Общій выводъ.
Таблица № 13-й. Книжное имущество библіотеки къ 1 Января 1908 года.
Таблица № 14. Сравнительная таблица числа подписчиковъ, посещеній и требованій за последніе 3 года.
© Copyright elib.nlu.org.ua 2021 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого