ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоІсторія НБУ ім. Ярослава Мудрого
home first_page chevron_left / 56 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Отчетъ о состояніи и деятельности Кiевской Городской Публичной Библіотеки въ 1906 г.
Таблица № 1. Число платныхъ подписчиковъ и поступившихъ подписныхъ денегъ въ отчетномъ 1906 году.
Таблица № 2. Число посещений и требованій въ отчетномъ году.
Таблица № 3. Число подписчиковъ по званіямъ, занятіямъ и профессіямъ въ отчетномъ году.
Таблица № 4. Число требованій по отделамъ въ отчетномъ году.
Таблица № 5. Число требованій на періодическія изданія (журналы) за отчетный годъ.
Таблица № 6. Число требованій на известныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей-беллетристовъ въ отчетномъ году.
Таблица № 7. Списокъ періодическихъ изданій, полученныхъ библіотекой въ очтетномъ году безплатно.
Таблица № 8. Списокъ періодическихъ изданій, выписанныхъ библіотекой въ отчетномъ году.
Таблица № 9. Списокъ прекратившихся или неполученныхъ библіотекой журналовъ въ 1905-1906 г. г.
Таблица № 10. Число пріобретенныхъ и пожертвованныхъ книгъ, брошюръ и періодическихъ изданій въ отчетномъ году.
Таблица № 11. Списокъ лицъ, учрежденій и обществъ, пожертвовавшихъ библіотеке свои изданія въ отчетномъ году.
Таблица № 12. Списокъ книгъ предложенныхъ къ выписке посетителями библіотеки въ отчетномъ году.
Таблица № 13. Общій выводъ.
Таблица № 14. Книжное имущество библіотеки къ 1 Января 1907 года.
© Copyright elib.nlu.org.ua 2022 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого