ГоловнаЕтнографіяКраєзнавствоІсторико-географічне краєзнавство
home first_page chevron_left / 234 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Село Дягова в матеріалах «Генерального опису Лівобережної України1765–1769 рр.»
Вступ
№ 1. Відомість про козацькі господарства с. Дягови
№ 2. Відомість про володіння у Дягові колишнього киселівського сотника Василя Лисенка
№ 3. Відомість про володіння вдови генерального судді Федора Лисенка Єфросинії
№ 4. Відомість про двір та володіння вдови бунчукового товариша Федора Лисенка Ірини
№ 5. Відомість осіб, які покинули володіння Лисенків
№ 6. Відомість про двір та володіння військового канцеляриста Андрія Лисенка
№ 7. Відомість про двір та володіння сина померлого бунчукового товариша Якима Лисенка Якова
№ 8. Відомість про приїжджий двір сотенного березинського отамана Андрія Мельника
№ 9. Відомість про церкву с. Дягови
№ 10. Копія уступного запису дягівського священика Василя Василієва його племіннику Івану Левицькому на поле та сіножать
№ 11. Купчий запис про продаж дягівським мірошником Леськом Антоненком чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку млина
№ 12. Грамота царів Іоана та Петра Олексійовичів знатному військовому товаришу Івану Лисенку на сс. Дягову, Осьмаки, млини, поля сіножаті та ін.
№ 13. Заповіт бунчукового товариша Федора Лисенка своєму племіннику менському сотнику Павлу Сахновському
№ 14. Мирова угода між менським сотником Павлом Сахновським та його дядьком чернігівським полковим обозним Іваном Сахновським
№ 15. Купчий запис про продаж макошинським жителем Мартином Беззубим свого двору та городу чернігівському полковому обозному Гнату Сахновському
№ 16. Купчий запис про продаж макошинським жителем Трохимом Косюпенком власного двору та городу чернігівському полковому обозному Гнату Сахновському
№ 17. Купчий запис про продаж донькою генерального судді Федора Лисенка Анастасією своєму сину менському сотнику Павлу Сахновському шинкового двору в Мені
№ 18. Купчий запис про продаж куковицьким козаком Павлом Шкирманом свого двору бунчуковому товаришу Петру Сахновському
№ 19. Купчий запис про продаж Андрієм Сахновським чотирьох дворів у Куковичах своєму брату Павлу Сахновському
№ 20. Купчий запис про продаж донькою наумівського священика ІванаТурбавецького Марією свого двору у с. Бабі військовому канцеляристу Павлу Сахновському
№ 21. Купчий запис про продаж козаком Гнатом Кугуком свого двору в с. Домашлині менському сотнику Павлу Сахновському
№ 22. Купчий запис про продаж менським жителем Прокопом Рудим свого двору бунчуковому товаришу Петру Сахновському
№ 23. Уступний запис на грунт від військового канцеляриста Пантелеймона Сахновського своєму брату Павлу Сахновському
№ 24. Засвідчувальний запис про продаж донькою наумівського священика Івана Турбовецького Марією свого двору у с. Баба менському сотнику Павлу Сахновському
№ 25. Засвідчувальний запис про продаж дружиною чернігівського полкового осавула Анастасією Славатинською свого шинкового двору у м. Меніменському сотнику Павлу Сахновському
№ 26. Купчий запис про продаж дягівським жителем Гнатом Шишкою власної сіножаті генеральному осавулу Федору Лисенку
№ 27. Купчий запис про продаж дягівським козаком Михайлом свого поля Федору Лисенку
№ 28. Купчий запис про продаж дягівським жителем Федором Ярошенком частини власного поля чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 29. Купчий запис про продаж Лавріном Воскобоєнком свого поля чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 30. Розписка від дягівської жительки Марії Іванючки про отримання грошей за двір від підданих генерального осавула Федора Лисенка
№ 31. Купчий запис про продаж дягівським жителем Тимофієм Карпенком частини поля чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 32. Запис про продаж дягівським жителем Леськом Шинкаренком своєї ниви генеральному осавулу Федору Лисенку
№ 33. Купчий запис про продаж дягівським жителем Дмитром Пожарським частини свого поля чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 34. Купчий запис про продаж дягівським жителем Юском Кусенком своєї сіножаті чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 35. Купчий запис про продаж дягівським жителем Андрухом Осиповим свого городу Федору Лисенку
№ 36. Купчий запис про продаж дягівським жителем Костюком Скиданом своєї ниви чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 37. Купчий запис про продаж Грицьком Ричаком та Яцьком Придимирським частини поля Федору Лисенку
№ 38. Купчий запис про продаж менськими жителями Денисом Павловичем та Ганною Олифірівною своїх нив Федору Лисенку
№ 39. Купчий запис про продаж дягівськими жителями Іваном та Василем Поповичами свого поля Федору Лисенку
№ 40. Купчий запис про продаж дягівським жителем Аврамом Воскобоєнком своїх нив Федору Лисенку
№ 41. Купчий запис про продаж дягівським жителем Степаном Редчиком своїх сіножатей Федору Лисенку
№ 42. Купчий запис про продаж дягівським жителем Лавріном Шостаком власного городу з хатою Федору Лисенку
№ 43. Купчий запис про продаж дягівським жителем Остапом Зубаченком власних нив Федору Лисенку
№ 44. Купчий запис про продаж менським городовим отаманом Герасимом Курським власної ниви дягівському священику Гавриїлу
№ 45. Купчий запис про продаж дягівським жителем Іваном Кабацьким власного лісу генеральному осавулу Федору Лисенку
№ 46. Купчий запис про продаж дягівською жителькою Вуксею Воробихою двох нив Федору Лисенку
№ 47. Купчий запис про продаж дягівським жителем Семеном Пожарським власної сіножаті Федору Лисенку
№ 48. Купчий запис про продаж данилівською жителькою Марією Остапихою двору та частини грунту чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 49. Купчий запис про продаж дягівським жителем Остапом Редкою власної ниви Федору Лисенку
№ 50. Купчий запис про продаж дягівським жителем Денисом Малаєм власної ниви Федору Лисенку
№ 51. Розмінний запис про обмін нивами між дягівськими жителями Яковом та Василем Курченками та Федором Лисенком
№ 52. Засвідчувальний запис від дягівського жителя Василя Курченка про розмін полів з березинським сотником Федором Лисенком та отримання від нього грошей
№ 53. Купчий запис про продаж дягівським козаком Юском Кусенком частини свого поля Федору Лисенку
№ 54. Купчий запис про продаж дягівським жителем Михайлом Пархоменком частини своїх полів Федору Лисенку
№ 55. Купчий запис про продаж дягівським козаком Іваном Кабацьким власного гаю генеральному осавулу Федору Лисенку
№ 56. Засвідчувальний запис осьмаківського жителя Тимоша Кривенка про продаж частини поля Федору Лисенку
№ 57. Купчий запис про продаж дягівським козаком Іваном Кабацьким власної сіножаті Федору Лисенку
№ 58. Cвідчення дягівських жителів Грицька Коненка та Зінка Крученка про загарбання лісу Грицька Теслюка генеральним осавулом Федором Лисенком
№ 59. Купчий запис про продаж Агафією Зубачихою частини свого поля Федору Лисенку
№ 60. Купчий запис про продаж Лук’яном та Лавріном Кривошиями частини свого поля чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 61. Засвідчувальний запис про продаж Іваном Сидоренком власного гаю
№ 62. Купчий запис про продаж Трохимом Оробеєм свого двору Федору Лисенку
№ 63. Купчий запис про продаж дягівським жителем Аврамом Воскобоєнком власного двору та ниви Федору Лисенку
№ 64. Розписка (квитация) Опанаса та Зінка Круків про отримання ниви від березинського сотника Федора Лисенка
№ 65. Купчий запис про продаж менським отаманом Герасимом Курським власної ниви дягівському священику Гавриїлу
№ 66. Купчий запис про продаж дягівським жителем Аврамом Воскобоєнком частини своїх полів Федору Лисенку
№ 67. Купчий запис про продаж дягівським жителем Осипом Ткачем власної сіножаті Федору Лисенку
№ 68. Уступний запис дягівського жителя Аврама Воскобоєнка про передачу власного двору Федору Лисенку за борги
№ 69. Купчий запис про продаж дягівським жителем Овдієм Машутою власного двору чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 70. Купчий запис про продаж дягівською жителькою Агафією Зубачихою власного городу чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 71. Купчий запис про продаж дягівським жителем Дмитром Кириленком власного двору Федору Лисенку
№ 72. Купчий запис про продаж дягівським жителем Лук’яном Захарченком власного двору Федору Лисенку
№ 73. Купчий запис про продаж дягівськими жителями Іллященками власних полів чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 74. Підтверджувальний запис від Івана Рябиша про продаж своєї частини Федору Лисенку
№ 75. Купчий запис про продаж дягівською жителькою Марією Воскобоїхою свого двору Федору Лисенку
№ 76. Купчий запис про продаж дягівським жителем Миском Бондаренком свого двору Лук’яну Воскобоєнку
№ 77. Засвідчувальний запис про продаж дягівським жителем Опанасом Рябчуненком власного двору Федору Лисенку
№ 78. Купчий запис про продаж дягівським жителем Леском Шинкаренком власного двору Федору Лисенку
№ 79. Купчий запис про продаж донькою колишнього дягівського священика Стефана Феодорою власного двору Федору Лисенку
№ 80. Купчий запис про продаж дягівським жителем Іваном Терещенком власного двору Федору Лисенку
№ 81. Уступний запис про передачу дягівським жителем Дмитром Пожарським власного двору чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку за борги
№ 82. Купчий запис про продаж дягівським жителем Федором Применком власного двору Федору Лисенку
№ 83. Купчий запис про продаж дягівським жителем Юском Остапенком власного двору Федору Лисенку
№ 84. Купчий запис про продаж дягівським козаком Григорієм Курченком власної ниви дягівському священику Гаврилу Стефановичу
№ 85. Купчий запис про продаж дягівським жителем Яковом Шостаченком власного двору Федору Лисенку
№ 86. Купчий запис про продаж дягівськими жителями Герасимом та Михайлом Шинкаренками частини власного двору Федору Лисенку
№ 87. Купчий запис про продаж данилівською жителькою Катрею Лавренихою власного двору Федору Лисенку
№ 88. Купчий запис про продаж Агафією Кривошиїхою власного поля Федору Лисенку
№ 89. Купчий запис про продаж дягівським жителем Федором Ляшком власного поля Петру Федоровичу
№ 90. Купчий запис про продаж дягівськими жителем Сидором Шостаком власного двору Федору Лисенку
№ 91. Засвідчувальний запис про продаж дягівським жителем Аврамом Воскобоєнком двору Федору Лисенку
№ 92. Купчий запис про продаж дягівським жителем Андрієм Йосиповим власної ниви чернігівському полковому осавулу Федору Лисенку
№ 93. Засвідчуваальний запис про передачу бунчуковим товаришем Федором Лисенком власних маєтностей у Дягові у спадок племіннику менському сотнику Павлу Сахновському
Додаток
Примітки
Іменний покажчик
Географічний покажчик
© Copyright elib.nlu.org.ua 2023 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого