ГоловнаКультурологіяУкраїнська революція (1917-1921)ПерсоналіїДорошенко Дмитро
home first_page chevron_left / 216 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Д. Дорошенко. Огляд української історіографії
Вступ
Українські літописи. Літописи ХІ–ХІІІ віків
"Литовські " або Західно-руські літописи
Сінодики або памянники
Національний рух XVI-XVII вв. і оживлення історичної традиції в письменстві
Українські літописи XVII століття. Хроніки. "Козацькі літописи"
"Козацькі літописці"
Українська мемуаристика (автобіографічні спомини, записки, дневники)
Українське минуле в чужій історіографії XVIII ст.
Українська історіографія початків відродження
"Исторія Русовъ"
Заходи коло збірання й видавання матеріялів до української історії
Відгуки історичних мотивів в українській літературі XVIII віку
Українська історіографія перших десятиліть XIX віку. Дослідження краєвої історії; нові спроби синтезу
Розвиток етнографічних дослідів і їх звязок з історіографією. "Народ", як об’єкт історії
Видавці матеріялів і дослідники місцевої історії
Офіціяльні заходи коло організації археографічної роботи на Україні. Спроби видання органу для дослідів української старовини
Українське національне відродження на правобережжу. "Українська школа" в польськім писменстві. Хлопомани. Вол. Антонович
Юго-Западний Одділ Географічного Товариства в Київі М. Драгоманов
"Кіевская Старина" та її ближчі співробітники: Ол. Лазаревський, П. Ефименко, Ор. Левицький, Ів. Каманін та инші
Дослідження української історії в російській та польській історіографії
Розвиток наукових дослідів української історії в 80–90 роках ХІХ століття
Михайло Грушевський і Наукове Товариство імени Шевченка у Львові
Перші десятиліття XX віку. Організація наукової праці на Україні Наддніпрянській
Покажчик імен
Зміст
© Copyright elib.nlu.org.ua 2021 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого