ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаОрганізація бібліотечної справиНауково-дослідна діяльність
ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаНаціональна бібліотека України імені Ярослава МудрогоВидання НБУ ім. Ярослава Мудрого
home first_page chevron_left / 96 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Сучасний читач і бібліотека: Збірник наукових праць
А. П. Корнієнко ДРБ УРСР ім.КПРС. Оптимізація процесу обслуговування читачів у бібліотеках системи Міністерства культури УРСР
К. Т. Селіверстова, канд. пед. наук КДІК ім. О. Є. Корнійчука. Читацькі потреби як визначальний фактор профілізації фондів сучасної бібліотеки
Л. Й. Костенко, канд. техн. наук, Т. П. Павлуша ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР. Впровадження прогресивних бібліотечно-інформаційних технологій - ефективний шлях якісного обслуговування читачів
М. С. Карташов, доктор пед. наук МДІК. Аналіз і шляхи забезпечення відповідності бібліотечних фондів читацьким потребам
Л. Г. Петрова ДРБ УРСР ім. КПРС. До питання про вивчення читацьких уподобань, найбільш читаних творів та незадоволеного попиту в державних бібліотеках України
З. І. Савіна, Т. І. Богуш ДРБ УРСР ім. КПРС. Стан читання укаїнської художньої літератури в масових бібліотеках УРСР (за наслідками дослідження)
В. М. Медведєва ДРБ УРСР для дітей ім. Ленінського комсомолу. Проблеми читання підлітками української художньої книги
Л. М. Злобенко ДРБ УРСР ім. КПРС. Бібліотекар і українська художня книга
І. А. Мейжис, канд. пед. наук Миколаївський КОФ КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Г. М. Недельчо ЦМБ ЦБС для дорослих м. Миколаєва, І. Ф. Іванова Миколаївська СУНБ ім. О. Гмирьова. Вплив особистих якостей бібліотекаря на структуру читацького контингенту масової бібліотеки
І. А. Полякова, О. К. Александрова ДРБ УРСР ім. КПРС. До питання про критерії оцінки діяльності бібліотек по обслуговуванню читачів
Н. В. Блінова Дніпропетровська СУНБ ім. Жовтневої революціїї. Реалізація наслідків вивчення читачів обласних бібліотек
А. М. Макарова ЦРБ УРСР ім. КПРС. До питання про допомогу державних бібліотек гармонізації міжнаціональних відносин
В. І. Чепелєв, чл.-кор. АПН СРСР, канд. пед. наук КДІК ім. О. Є. Корнійчука. Вчити майбутніх бібліотечних працівників вмінню спілкуватися
М. Г.Спиця Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Вивчення інформаційних потреб спеціалістів АПК
О. К. Александрова ДРБ УРСР ім. КПРС, С. О. Нужна Кременчуцька ЦБС Полтавської обл. Бібліотека і вчитель
Т. М. Полянко Одеська ОУНБ ім. В. І. Леніна. Наслідки вивчення динаміки читання вчителів і викладачів ВУЗів в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. І. Леніна
В. К. Скнар, канд. пед. наук ІПК працівників культури Міністерства культури УРСР. Деякі питання впровадження наслідків наукових досліджень в процесі підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів
В. С. Бабич, канд. іст. наук КДІК ім. О. Є. Корнійчука. Удосконалення практичної підготовки майбутніх фахівців - спільна турбота інституту і бібліотек
Список скорочень
© Copyright elib.nlu.org.ua 2022 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого