ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаОрганізація бібліотечної справиКаталогізування
home first_page chevron_left / 271 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
О. М. Збанацька. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації
Зміст
Перелік умовних скорочень
Передмова
Розділ 1. Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, призначення, види
Розділ 2. Бібліографічний опис як процес макроаналітичного згортання інформації
Розділ 3. Методика бібліографічного опису документів
Розділ 4. Однорівневий бібліографічний опис
Розділ 5. Багаторівневий бібліографічний опис
Розділ 6. Аналітичний бібліографічний опис
Розділ 7. Бібліографічний опис електронних ресурсів
Розділ 8. Бібліографічний опис різних видів документів
Розділ 9. Автоматизація аналітико-синтетичної переробки інформації. Формати представлення даних в електронному каталозі
Розділ 10. Бібліографічні посилання: особливості оформлення
Розділ 11. Анотування документів як процес макроаналітичного згортання інформації
Розділ 12. Методика анотування документної інформації
Практичні завдання
Додаток А: Витяг з ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила"
Додаток Б: Витяг з ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила"
Додаток В: Приклади бібліографічних описів
Додаток Г: Список скорочень назв державних архівних установ України
Додаток Д: Елементи довідкового апарату документа, на основі яких складається довідкова анотація
Додаток Е: Тексти для анотування
Рекомендована література
© Copyright elib.nlu.org.ua 2022 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого