ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаІсторія окремих бібліотек
home first_page chevron_left / 52 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Отчетъ Николаевской Общественной Библіотеки за 1913 годъ
Отчетъ Николаевской Общественной Библіотеки за 1913 годъ
Книги и періодическія изданія, поступившія въ 1913 году
Списокъ правительственныхъ учрежденій, учетныхъ и др. обществъ, земствъ, городовъ, учебныхъ заведеній и частныхъ лицъ, пожертвовавшихъ книги въ 1913 году
Списокъ періодическихъ изданій, получавшихся безплатно въ 1913 г.
Списокъ періодическихї изданій, получавшихся платно въ 1913 г.
Списокъ періодическихъ изданій, выписанныхъ на 1914 годъ
Списокъ авторовъ
Періодическія изданія
Отчетъ Отделенія Николаевской Общественной Библіотеки за 1913 годъ
Движеніе подписчиковъ въ отчетномъ 1913 году
Деятельность читальни Отделенія за 1913 годъ
Списокъ авторовъ книгъ, выданныхъ въ 1913 г. подписчикамъ Отдеденія и число выдачъ
Отчетъ о движеніи суммъ Николаевской Общественной Библіотеки въ 1913 году
Объясненіе къ отчету
Счетъ содержанія Отделенія Библіотеки въ 1913 году
Балансъ счетовъ на 1 Января 1914 года
Смета доходовъ и расходовъ Николаевской Общественной Библіотеки на 1914 годъ
Отчетъ по устройству вечера въ пользу Николаевской Общественной Библіотеки въ зале Городского Собранія 6 Декабря 1913 г.
Докладъ Ревизіонной Комиссіи Общему Собранію Членовї Николаевской Общественной Библіотеки
© Copyright elib.nlu.org.ua 2021 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого