ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаІсторія окремих бібліотек
home first_page chevron_left / 58 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Отчетъ Николаевской Общественной Библіотеки за 1912 годъ
Отчетъ Николаевской Общественной Библіотеки за 1912 годъ
Лекціи
Музыкальныя и литературныя утра
Книги и періодическія изданія поступившія въ 1912 году
Списокъ періодическихъ изданій, получавшихся безплатно въ 1912 году
Списокъ періодическихъ изданій, получавшихся за плату въ 1912 году
Списокъ періодическихъ изданій, выписаныхъ на 1913 годъ
Статистика чтенія
Нотный Отделъ
Списокъ авторовъ
Періодическія изданія
Отчетъ Отделенія Николаевской Общественной Библіотеки за 1912 годъ
Деятельность читальни Отделенія за 1912 годъ
Движеніе подписчиковъ въ отчетномъ 1912 году
Списокъ авторовъ книгъ, выданныхъ въ 1912 г. подписчикамъ Отделенія и число відачъ
Отчетъ о движеніи суммъ Николаевской Общественной Библіотеки за 1912 годъ
Объясненіе къ отчету
Счетъ содержанія Отделенія Библіотеки въ 1912 г.
Балансъ счетовъ на 1 Января 1913 года
Смета доходовъ и расходовъ Николаевской Общественной Библіотеки на 1913 годъ
Отчетъ по устройству вечера 1 декабря 1912 г. въ пользу Николаевской Общественной Библіотеки
Докладъ Ревизіонной Комиссіи Общему Собранію Членовъ Николаевской Общественной Библіотеки
Докладъ лекціонной комиссіи Николаевской Общественной Библіотеки
© Copyright elib.nlu.org.ua 2022 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого