ГоловнаЗаклади культуриБібліотекиБібліотечна справаІсторія окремих бібліотек
home first_page chevron_left / 52 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Отчетъ Николаевской общественной библіотеки за 1910 годъ
Отчетъ Николаевской общественной библіотеки за 1910 годъ
Отчетъ Николаевской общественной библіотеки за 1910 годъ
Деятельность Дирекціи
Отделеніе Библіотеки
Лекціи
Народныя чтенія
Народныя музыкальныя утра
Книги и періодическія изданія, поступившія въ 1910 году
Списокъ періодическихъ изданій, получавшихся за плату въ 1910 году
Списокъ періодическихъ изданій, выписаныхъ на 1911 годъ
Статистическія сведенія по Библіотекъ
Статистическія сведенія по читальне
Періодическія изданія
Отчетъ Отделенія Николаевской Общественной Библіотеки за 1910 г.
Движеніе подписчиковъ въ отчетномъ 1910 году
Списокъ авторовъ, требовавшихся въ отчетномъ году и число требованій
Деятельность читальни Отделенія за 1910 годъ
Въ 1910 году въ читальню Отделенія Библіотеки были выданы следующія книги и журналы
Отчетъ о движеніи суммъ Николаевской Общественной Библіотеки за 1910 годъ
Счетъ содержанія Отделенія Библіотеки за 1910 годь
Балансъ счетовъ на 1 Января 1911 года
Смета доходовъ и расходовъ Николаевской Общественной Библіотеки на 1911 годъ
© Copyright elib.nlu.org.ua 2023 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого