ГоловнаЕтнографіяМатеріальна культура
/276
Микола Макаренко Маріюпільський могильник
Передмова
І. Топографія Маріюпільського могильника
ІІ. Місце могильника
ІІІ. Роля "Півострова" в минулому житті
IV. Могильник
V. Обставини, за яких досліджувано могильник
VI. Характерні особливості могильника
VII. Інвентар могильника
VIII. Кістяки могильника
ІХ. Реконструкція поховань
Х. Червона глина
ХІ. Оріентація та положення кістяків
ХІІ. Дитячі поховання
ХІІІ. Поховання з мідними браслетами
XIV. Поховання способом спалювання
XV. Міркування у зв'язку з похованням ч. ХХІ
XVI. Місце могильника в ряду інших пам'яток
XVII. Про житло осельників нашого могильника
XVIII. Праця осельників "Півострова"
ХІХ. Інвентар
ХХ. Матеріал речей
ХХІ. Мармур
ХХІІ. Клини-сокири
ХХІІІ. Привіска з порфіриту
ХХIV. Булави
XXV. Кремінне знаряддя
XXVI. Ножуваті скалки
XXVII. Скребачки
XXVIII. Знаряддя мікролітичних розмірів
ХХІХ. Швайки
ХХХ. Наконечники стріл (площики)
ХХХІ. Нуклеуси
ХХХІІ. Різні уламки
ХХХІІІ. Проблема генези та розвитку кремінної індустрії на Надозівщині
ХХХIV. Зуби
XXXV. Вепрячі ікла
XXXVI. Черепашки
XXXVII. Перлямутр
XXXVIII. Вироби з кістки
ХХХІХ. Дудочки
ХL. Фігури різних тварин
XLI. Платівки з вепрячих іклів
ХLІІ. Намисто
ХLІІІ. Особливість поховань LXXXIV та LXXXIX
ХLIV. Особливості інвентаря маріюпільського могильника
ХLV. Кераміка
ХLVI. Шляхи торговельних зносин чи обміну
ХLVIІ. Щоденник польових дослідів
Закінчення
Примітки
Інвентарний список речей з маріюпільського могильника. Поховання
The mariupil burial-place. Summary
Список ілюстрацій
List of illustrations
Зміст
Contents